вторник, 26 януари 2010 г.

Срещата с Валтер

Да, имах възможноста да се срещна с Валтер Пал, благодарение на Бонсай клуб България.Присъствах на тази среща и ми беше предоставена възможност да покажа на Валтер няколко от моите дървета. Не знам защо но избрах едно от тях да е брястът.Валтер е много емоционален, вживява се във всяко едно дърво което разглежда и каза че моят бряст му харесва като материал за оформяне на бонсай. И в следващите няколко снимки ще покажа самото разглеждане. След което ме помоли аз да армирам клоните на дръвчето. Пък след това той го подряза ето и самите снимки:И след това аз го армирах. Пък той го подряза.И ми го връчи:
Няма коментари:

Публикуване на коментар